Екип от учени от Българската академия на науките (БАН), водени от д-р Мария Калъпсъзова, разработват проект за по-ефективни и евтини материали за съхранение на зелена енергия. Основният фокус на проекта е върху алтернативни методи за оптимизирано съхранение на енергията, произведена от възобновяеми източници. За тази цел екипът работи върху създаването на по-устойчиви и безопасни електродни материали, които да се използват за направата на  натриево-йонни батерии.
 
Към настоящия момент в рамките на проекта са синтезирани модифицирани електродни материали с моделирана структура. Модифицираните материали показват подобрени в пъти свойства спрямо немодифицираните. Предстоят задълбочени изследвания на подобрените електрохимични свойства на материалите, както и установяване на механизмите на реакциите, протичащи в електрохимичните клетки. Резултатите от изпълнението на проекта ще са от полза както на научната общност, така и на обществото. Иновациите ще ускорят процеса на изследванията на натриеви електродни материали и съответно ще съкратят времето за реализиране и практическо внедряване на натриево-йонната технология. Това от своя страна ще доведе до ускоряване на мащабното внедряване на зелена енергия, каквато е и мечтата на д-р Калъпсъзова.
 
Изначалният интерес на д-р Калъпсъзова към науката пък идва от нейната баба и се заражда още в детството. Отдава се на научна дейност с постъпването си на работа в Института по обща и неорганична химия към БАН, където завършва докторантура и впоследствие става главен асистент. Кариерният ѝ път включва още редица специализации във водещи световни изследователски организации в Испания и Германия. В момента тя е част от екипите на няколко изследователски и инфраструктурни проекта.  С работата си, посветена на създаване на по-ефективни, евтини и безопасни електродни материали за натриево-йонни батерии, д-р Калъпсъзова печели през 2021 г. престижната научна награда „За жените в науката“ на L'Oréal и ЮНЕСКО.
 
Относно приноса на БАН за развитието на науката в България младата изследователка споделя: „Избирайки работа в БАН, един млад учен печели възможността да бъде наставляван от най-добрите учени. Основният стимул за кариерно развитие в научната дейност е добрият ментор, а аз имах късмета да бъда напътствана от двама такива – проф. Радостина Стоянова и проф. Екатерина Жечева. Академията дава възможност на докторантите да участват в обменни програми и да специализират във водещи световни научно-изследователски центрове. Научават как се изготвят и управляват успешни проекти, а за реализацията на тези проекти институтите на БАН  им предоставят разнообразна и високотехнологична апаратура. В допълнение, младите учени в БАН имат възможност да се потопят в дебрите на науката, с безкомпромисната подкрепа на висококвалифицирания колектив от професионалисти.“