Американската военна агенция ДАРПА търси метод, за да промени начина, по който тече времето за човешкото тяло и така да увеличи шансовете на ранените войници да оцелеят в случай на нужда. ДАРПА е активирала програмата на име Биостазис, която използва последните постижения на молекулярната биология. Те позволяват да се оцени и вероятно да се промени скоростта, с която живите организми съществуват биологично. Целта на учените е да увеличат прозореца от време между увреждащо организма събитие и спирането на функционирането на системите му. Ако се окаже успешно подобно удължаване ще разшири т.н. “златен час”, който представлява периода между нараняването или инфекцията и първото й медицинско третиране, който се приема като най-важния фактор при спасяването на живота на войник, ранен на бойното поле.

“На молекулярно ниво животът е  поредица от непрекъснато продължаващи биохимически реакции. Характерно за тях е, че всички те се нуждаят от катализатор, за да започнат да се случват изобщо”, обяснява Тристан Бегли, програмният директор на Биостазис в изявление на ДАРПА.  “В рамките на клетката тези катализатори идват под формата на протеини и големи молекулярни “машини”, които преобразуват химическата и кинетична енергия в биологически процес”, добавя той. “Нашата цел в Биостазис е да започнем да контролираме тези машини и да ги накараме да се забавят по начин, който да позволи да се забавят процесите на цялата система, без да настъпят увреждания от това”, завършва Бегли.

Science Alert