Над това място е мислено в продължение на години. Това е първата ми мисъл, след като влизам в Miniatur Wunderland в Хамбург. Знам само, че най-малко милион туристи идват тук годишно. Че става дума за малки влакчета, които се движат сами. И че германците много се гордеят с тази атракция.

Има защо. Miniatur Wunderland е удивителен умален модел на седем държави и градове по света, разположен в няколко големи стаи на четвъртия етаж в сграда в старата част на града. Тук стотици влакчета с размера на детски играчки се движат интелигентно и едновременно, наблюдавани от хората.

Коли и камиони изчакват пред мънички светофари и продължават по пътя си, след като светне зелено. Чуват се автомобилни клаксони. Тракане на жп релси. Изправена съм пред една изключителна, огромна електрифицирана система от мобилни играчки с много реалистичен вид. Сякаш наблюдавам някакъв град от високо и виждам как всичко в него се случва и е организирано.

На влизане пред мен е „Швейцария”.

За радост съм по-висока от рояка деца, застанали пред тази част от атракцията. Родителите са отстрани. Затова успявам да видя, че стоя пред огромен макет със скалисти планини с борови гори, висок може би над 3,5 метра. Върховете му достигат почти до тавана на стаята. Може да се наблюдава и отгоре, като се изкачиш по стълби и погледнеш от площадката. Сред тези планини обикалят композиции от умни влакчета.

Едното вагонче е дълго 5 см, цялото влакче – около метър.

Никой пред нас не ги включва и не ги управлява. Не виждам да има конец или струна, които да ги дърпат. Никой не ги бута с ръка напред. Те сами се движат. Като роботи. Светят и... превозват пътници.

Gallery

Guliver / Getty Images

Gallery

Guliver / Getty Images

Gallery

Guliver / Getty Images

Gallery

Guliver / Getty Images