Резултатите от дългоочакваното изследване за влиянието на радиацията от честотите на мобилните телефони върху животните излязоха и впечатленията са смесени и объркани. Те показват, че при някои гризачи рискът от развитие на тумори и увреда на ДНК или тъкани се е увеличил, но при други не се е променил. Изследването не е установило и очевидна заплаха за здравето на човека. “За момента не сме сигурни, че разбираме достатъчно добре ситуацията с тези данни и затова не можем да имаме голямо доверие в интерпретацията им”, коментира Джон Бучър, един от учените, който е провел десетгодишното изследване.

Изследването е проведено от Националната Токсикологична Програма на САЩ и е включила 3000 тестови животни. Смята се, че до момента това е най-всеобхватното оценяване на здравословните ефекти от радиацията на мобилните телефони върху плъхове и мишки. Най-ясните свидетелства касаят мъжките плъхове, които са развили тумори в нервните окончания около сърцата си. Учените са установили, също така, и увеличаване на увреждането на сърдечната тъкан при мъжки и женски плъхове. По време на експериментите учените са затваряли плъховете в специални камери и са ги излагали на радиация, която е била подобна на тази, излъчвана от 2G и 3G телефоните, които са били стандарта в мобилната телефония по време на започване на изследването, и облъчването е продължавало по 9 часа на ден. 

Science Alert