Озоновият слой над Антарктика се е възстановил до такава степен, че голяма част от тревожните промени в атмосферата на Южното полукълбо са приключили. Ако искате да благодарите на някого, благодарете на целия свят.

Ново изследване, публикувано на 25 март тази година в Nature, показва, че Монреалският протокол - споразумението от 1987-а, свързано със спирането на производството на субстанции, унищожаващи озоновя слой (ODS) - най-вероятно е отговорно за временното спиране или дори за обръщаенето на негативните промени във въздушните течения около Южното полукълбо.

„Това проучване се присъединява към все по-големия брой доказателства, които показват колко ефективен е Монреалският протокол в действителност. Договорът не само е стимулирал заздравяването на озоновия слой, но и движи последните промени в моделите на циркулация на въздуха на Южното полукълбо“, казва водещият автор на проучването Антара Банерджи, който работи в отдела за химически науки на Националната океанска и атмосферна администрация на САЩ (NOAA).

Изследователите, провели проучването, са използвали компютърни симулации, за да открият дали дадени наблюдавани промени на вятърса са вследствие на естествена променливост или се дължат на човешки фактори като емисии на озоноразрушаващи химикали и въглероден диоксид в атмосферата.