Не само ние, хората, се хващаме на оптичните илюзии. Ново изследване показва, че изображенията, създаващи илюзията за движение, заблуждават и плодовите мушици. Това може и да не изглежда особено странно (особено като имаме предвид размера на мозъка на тези насекоми). Същевременно обаче е неочаквано, тъй като изглежда споделяме много аспекти от начините, по които възприемаме движението, с този коренно различен от нас вид.

За да достигнат до тези заключения, невроучени от Йейлския университет показват оптична илюзия, сходна с тази по-долу, на плодови мушици (Drosophila) и впоследствие наблюдават мозъчната им активност. Както и сами може да видите, на пръв поглед изглежда така, че изображението се движи бавно, въпреки че е напълно статично.

Източник: Tristan3D / Shutterstock

Плодовите мушици имат относително прости мозъци с размера на маково семе и с около 100 000 неврона (за справка, в нашите мозъци има 100 млрд.). Освен това мозъците на плодовите мушици са изключително добре проучени и картографирани, което позволява на учените да проследяват активността на невроните във визуалната система много по-добре и съответно – да разберат как точно мозъкът им изчислява визуалната информация, навлизаща в очите им.

Първо, изследователите забелязват, че главата на плодовата мушица се обръща инстинктивно към оптичната илюзия. Това е доста добра индикация, че тя възприема статичното изображение за движещо се. По-конкретно – мозъкът ѝ реагира по същия начин, по който възприема и движеща се картина. Учените допълват, че реакцията ѝ е сходна с начина, по който и хората възприемат оптичните илюзии.

Изследователите дори отиват с една идея по-далече. С помощта на неврогенетиката те изключват онези неврони в мозъка на плодовата мушица, отговарящи за възприемането на движението. В този сценарий илюзията за движение изчезва, което потвърждава тяхната хипотеза.

„Бе наистина вълнуващо да разберем, че плодовите мушици възпримат движение в статични изображения по същия начин, по който и ние – коментира доцентът по молекулярна, клетъчна и еволюционна биология Деймън Кларк, един от авторите на изследването. – Последният общ предтеча на тези мушици и хората е живял преди половин млрд. години, но двата вида са развили сходни стратегии за разпознаване на движенията. Ако разберем тези стратегии по-добре, ще можем да научим повече за човешката визуална система.“

Изследването е публикувано в Proceedings of the National Academy of Sciences.