Вероятно сте виждали тази прословута оптична илюзия, изобразяваща и заек, и патица. Знаете ли обаче, че я възприемате в зависимост от годишния период?

Не е изненадващо, че възприемането на определени оптични илюзии (или на обектите като цяло) зависи от нашите пристрастия и асоциации. Така например тази по-долу се променя в зависимост от вашата възраст.

Източник: Getty Images

Австралийско изследване открива, че е много по-вероятно по-младите хора да видят младата дама, докато по-възрастните – старата жена. Учените достигат до заключението, че „нашите собствени възрастови предразсъдъци влияят на първоначалната интерпретация на даден образ на подсъзнателно ниво“.

По същия начин това дали виждате заек или патица на водещото изображение зависи от годишния период.

„За да изучим влиянието на мотивационното очакване върху възприятието, тази двусмислена илюстрация на заек/патица бе показана на 265 души на Великден и на 276 през октомври“, обясняват учените в научното издание Perceptual and Motor Skills.

Участниците в проучването са интервюирани в момент, в който влизат в зоологическа градина (т.е. все още не са видели каквито и да било животни и съответно – не са формирали пристрастност). Нещо повече – в момента на анкетата на небето не е имало каквито и да било облаци, наподобяващи животни.

„Макар и през октомври повечето хора да смятат, че на тази двусмислена илюстрация е изобразена птица, през Великден най-често участниците в проучването виждат заек. Ефектът на пристрастие по отношение на възприятието бе наблюдавано както при малки деца (от 2- до 10-годишни), така и при възрастни (от 11- до 93-годишни).

Да, обектът, който виждате, ви подсказва в кой период от годината се намираме, но също така говори и за нивото ви на креативност. Изследване от 2012 г. открива, че хората, които могат с лекота да променят възприятието си и да виждат ту заек, ту патица, се справят доста по-добре с различни творчески задачи.

Източник: IFLScience