Южноафриканските тъкачи са разпространени из цяла Африка и се славят с чудноватите си жилища. Около 100 двойки заедно строят огромно общо гнездо с куполен покрив, разположено нависоко – на дърво или на стълб. Южният маскиран тъкач гнезди в колонии, главно от септември до януари. Мъжете имат няколко жени партньори и изграждат поредица от гнезда, обикновено 25 всеки сезон.

Всяка двойка обособява вътре свое собствено помещение за гнездене. Женската ще подреди изграденото гнездо с мека трева и пера. Общото гнездо може да достигне ширина от цели 4 метра. Това съоръжение пести не само материал за гнездене, но също така е и ефикасна защита срещу неприятели и лоши атмосферни условия.

И още нещо любопитно – южноафриканският тъкач снася яйца с различен цвят и това му помага да избегне паразитирането от кукувици. Яйцата с неправилно оцветяване се изхвърлят от собствениците на гнездото.