Колибрито може да види до 5 „цвята“, които ние, хората, не възприемаме.

Учени от Принстънския университет обучиха колибри по такъв начин, че да вземат участие в експерименти за цветно зрение. Именно по този начин те откриха, че тези видове могат да възприемат „неспектрални“ цветови комбинации, които ние не виждаме.

Не е лесно да се обясни как биха изглеждали тези цветове, но „неспектралните“ не присъстват в спектъра на видимата светлина. Те са образувани от комбинации от оттенъци от крайно разделечени части на цветовия спектър (например както в случая с маджентата, създадена от сини и червени дължини на вълната).

Много от цветовете, които възприемаме, представляват смесица от съседни – например синьо-зеленото (синьо и зелено) или жълтото (зелено и червено). Маджентата обаче би могла да се сравни с типична неспектрална цветова комбинация, тъй като технически погледнато не принадлежи към цветовете на дъгата, нито пък е смесица от съседни цветове (но нашите рецептори за синьо и червено се стимулират). Ако хората могат да възприемат само една „неспектрална“ цветова комбинацията, то колибритата могат на теория да виждат до 5: лилаво/маджента, ултравиолетово + червено, ултравиолетово + зелено, ултравиолетово + жълто и ултравиолетово + лилаво.

„Бихме могли да кажем, че в сравнение с птиците и много други животни хората направо страдат от цветна слепота – коментира Мери Касуел Стодард от катедрата по Екология и еволюционна биология към Принстънския университет. – В очите ни има три типа цветно-чувствителни рецептори – за синьо, зелено и червено. Птиците обаче имат четвърти, който е чувствителен на ултравиолетова светлина.“ Това означава, подобно на повечето примати, ние сме трихроматични, а птиците – тетрахроматични.

Четвъртият рецептор позволява на колибритата дори цветови комбинации като ултравиолетово + зелено и ултравиолетово + червено, но това е изключително трудно да се тества“, продължава Стодард.

За да достигне до тези заключения, екипът е създал няколко тръбни хранилки за птици, оборудвани с LED устройства в близост до лабораторията. Учените програмират LED устройствата, за да оцветят хранилките в два различни цвята, в зависимост от това какво има в хранилката. В едната имало нектар, а в другата обикновена вода. „Важно е да се правят тестовете в дивата природа“, казва Стодард, „за да можем наистина да разберем сетивния опит на тези птици по света“. Колибри, които ядат нектар от цветя, бързо се научили да свързват единия цвят с нектар, а другия цвят – с обикновена вода. През три полеви сезона от 2016 до 2018 г. учените са провели 19 експеримента и са наблюдавали около 6000 птици. Проследявайки посещенията на птиците в хранилките, учените доказали, че само след 3 посещения птиците научават цветовете, които всъщност самите учени не виждат с невъоръжено око.