Да речем, че разбирате, че някой е заговорничил за убийството на най-известния учен на XX век. Каква би била неговата присъда? Каквото и да си мислите, със сигурност грешите.

Айнщайн получава американско гражданство през 1940 г. По това време той вече е прекарал повече от седем години в САЩ. Решава да се установи там през 1933 г., след като Хитлер идва на власт, а Германия се превръща в едно кошмарно място за живот за еврейските академици и интелектуалци. Първоначално те са изтласкани от позициите, които са заемали в държавните институции и университети. Впоследствие властите нападат самите им идеи. За известно време дори немските власи се опитват да припишат Теорията на относителността на Айнщайн на немски физици.

Разбира се, не успяват. Айнщайн е бил достатъчно известен и по онова време. Хората са познавали неговите постижения. Следващият ход на властта е да забрани преподаването на теорията, което довежда до уволнението на всички физици, които не се подчиняват. Накрая хората просто се опитват да опетнят името на Айнщайн. Сформирано е анти-Айнщайн общество. Вестниците в Германия започват да публикуват подигравателни статии за преместването му в САЩ.

Нещата загрубяват допълнително, когато група хора започват активно да планира убийството на Айнщайн. Така и не прибягва до изпълнението на своя замисъл. Групата въобще не е криела омразата си към Айнщайн. Плановете им са били ясни. Те привличат и международното внимание към себе си. Най-активният заговорник за убийството на Айнщайн дори е заловен и осъден. Каква е неговата присъда? Глоба, равностойна на 6 днешни долара или 10 лева и 77 стотинки.