Времето е странно. Независимо от това, което си мислим, Вселената няма универсален часовник, по който да се движи, и ние изпитваме и измерваме времето  в зависимост от начина, по който се движим или в зависимост от това, колко силно ни привлича гравитацията.

Сега физиците са обединили двете големи теории във физиката за да заключат, не само че времето не е универсално абсолютно, но че и всеки часовник, който използваме за да го измерим, ще замъгли потока на времето в неговото обкръжаващо пространство.

Екип от австрийски физици са използвали теорите на квантовата механика и общата относителност за да формулират хипотезата, че с нарасването на прецизността на измерванията на часовниците в същото пространство нараства изкривяването на времето.

Според Принципа на Неопределеността на Хайзенберг, обекти с ултра-прецизни позиции изискват невъобразимо нарастващи количества енергия. Приложено към хипотетичен “часовник”, разцепването на секундата на все по-прецизни частички ни прави по-малко сигурни за енергията на часовника.

В този случай, физиците са издигнали хипотезата, че акта на измерване на времето в по-прецизен детайл изисква възможността да се увеличат количествата енергия, което от своя страна правейки измерванията в непосредствения регион на всеки часовник по-малко прецизни.

Източник: Science Alert