Като са използвали не друго, а Слънчевата система като лаборатория, и най-технологично напредналите инструменти за отмерване на физическо време, учените успяха да потвърдят реално мисления експеримент на Айнщайн с асансьора, който е навел великия физик на една от централните идея в Общата теория на относителността. Основната му идея, която е вдъхновила мисления експеримент и която по-късно официално е наречена принцип на еквивалентността е, че ако се озовете в безтегловно реене по средата на запечатан асансьор, който няма прозорци, ще бъде невъзможно да различите дали сте в дълбокия космос или просто се ускорявате много бързо към повърхността на Земята.

И докато вие вероятно никога няма да се окажете в такава ситуация, е добре да се знае, че подлежащия прицип е този, според който едни и същи закони на физиката действат независимо къде се намирате и колко бързо и в каква посока се движите. За да тестват за първи път хипотезата в реален експеримент и не в мислен, физиците от Националния институт за стандарти и технологии са използвали Земята като “асансьор” и Слънчевата система като “асансьорна шахта”. Учените са измерили ускорението с най-прецизните атомни часовници, които имат на разположение. Като са сравнили отброяванията на цезиевите часовници в продължение на 14 години, учените са установили минимална разлика, която потвърждава хипотезата на Айнщайн за еквивалентността на ускорителната и гравитационната маса.

Science Alert