Припомнете си, че всяко полукълбо контролира по една половина от тялото, но само лявото може да говори. Там се намира центърът на речта. Дясното полукълбо на мозъка е нямо. При нормалния мозък това няма значение, защото двете половини комуникират помежду си. Но разделеният мозък не може.

Ако покажете нещо само на десния мозък и попитате "Какво видя?", отговорът ще бъде "Нищо." Защото левият, говорещ мозък не е видял нищо. Междувременно десният мозък ще вземе предмета от купчината, скрита от левия.

Попитайте: "Защо държиш предмета?"

Левият мозък ще измисли причина, която звучи достоверно, но няма нищо общо с истината. Левият мозък не лъже - той просто прави обичайното нещо - създава история, която обяснява миналите действия на настоящото си аз. Поведение, което хвърля известно съмнение върху схващането за свободна воля (но това е друга история). Левият мозък непрекъснато измисля причини за действията. Това се случва при нормалните, здрави хора непрекъснато и ако се замислите, знаете че сте го правили.

Да се върнем на експериментите. Дайте на десния мозък предмет, попитайте "Какво е в ръката ти?" и той няма да може да каже. А когато трябва да нарисуват нещо, човекът с разделен мозък може да нарисува две различни неща с всяка ръка - нещо, което за повечето хора е доста трудно.

Тези експерименти са наистина смущаващи, защото сякаш показват, че в главата ни има отделен, различен, ням "интелект".

Когато зададете въпрос на човек с разделен мозък, можете дори да получите несъгласие в отговорите.

И така, ако мозъкът ви е разделен, кои сте "вие" в тази ситуация?