Ако имате положително отношение и положително очакване към остаряването си това ще намали риска от развиване на деменция с до цели 50%, откри ново изследване. Хората с най-силен генетичен риск от развиване на депресия, които притежават ε4 варианта на гена APOE, са намалили с 49,8% вероятността да развият деменция, в сравнение с тези, които са имали отрицателни очаквания към остаряването.

При хората, които нямат рисков генетичен фактор, онези от тях, които са имали положителна нагласа към остаряването си, са имали с 43.6% по-нисък шанс за развиване на деменция. Професор Бека Леви, водещата авторка на изследването, обяснява, че “Ние открихме, как положителната нагласа към остаряването може да намали риска, причинен от такъв утежняващ фактор като генетичния. Това ни дава силни аргументи за развиването на социално значима здравна кампания срещу предразсъдъците спрямо възрастта, които често изразяват негативно отношение на много хора.”

Изследването е проследило 4765 души на средна възраст от 72 години в продължение на 4 години, като никой от тях не е имал деменция в началото на изследването. Всички те са били попитани за техните отношения към процеса на остаряване и какво очакват да им донесе то, като например всички са били разпитани дали очакват, че с напредването на възрастта ще се почувстват по-безполезни.

Сред онези от участниците, които са имали положителен генетичен риск, броят, който е развил деменция в хода на изследването, е бил с 6.1% по-голям в сравнение с онези, които са имали положителна нагласа към остаряването. За сравнение, от участниците с положителна нагласа, само 2.7% са развили деменция.

Psy Blog