Колко пъти сте чували да ви казват, че нещо прекрасно ще се случи, само ако повярвате в него? От поп културата до религията темата за положителното мислене е традиционно нагорещена и популярна. Дори науката дава подкрепа за хипотезата, че позитивното мислене води до положителни събития и до по-добро здраве. Но каква е наистина ситуацията с хората, които виждат чашата до половина празна? Наистина ли е толкова зле да сте песимисти?

Последните изследвания по въпроса поставят отговора в различна перспектива. И всъщност резултатите показват, че понякога да сте песимист има свои ползи, които не са за пренебрегване. Според учените т.н. песимизъм съвсем не се отнася само за негативното мислене и негативната нагласа към нещата. Науката за личността е разкрила, че понякога той включва и фокус върху крайния резултат от нещата, за които очаквате да се случат в бъдеще. И това е в сила особено за един от видовете песимизъм, т.н. защитен песимизъм, при който негативното мислене се издига на съвсем ново ниво и се използва за постигане на целите. Новите изследвания показват, че подобна нагласа често може да помогне на защитните песимисти да постигнат резултатите, които желаят.

Science Alert