Забравете го. Махнете с ръка и продължете напред.

Едно от най-ценните качества, които може да притежава човек, е способността да забравя и да се освобождава от негативното.

Понякога обаче, въпреки че осъзнаваме колко много вреда си причиняваме сами на себе си, просто не можем да приложим на практика онова, което прекрасно знаем на теория.

Всеки разбира, че не може да влияе на минали събития, няма как да промени случилото се вчера, но това не означава, че може да освободи съзнанието си от мислите, които го измъчват.

Затова нека си напомняме, че днешният ден е най-хубав, защото никога повече няма да сме толкова млади. Днешният ден е най-хубав, защото ни е даден шансът да го изживеем пълноценно. Не трябва да го пропускаме в съжаления по отминалото. Дори да страдаме заради нещо, което се е случило вече, най-доброто, което можем да направим, е да си вземем поука от него и да продължим напред.

Затова не разваляйте хубавия днешен ден заради мисли по вчерашния лош. Лоши дни винаги ще има. Затова трябва да ценим добрите и да им се наслаждаваме с открито сърце и съзнание. Днешният ден никога повече няма да се повтори.