1. Посочете правилното изречение:

А) Приятелят на момичето се запозна със семейството й и много го хареса.

Б) Приятелят на момичето се запозна със семейството му и много ги хареса.

В) Приятеля на момичето се запозна със семейството му и много го хареса.

Г) Приятелят на момичето се запозна със семейството му и много го хареса.

2. Посочете правилното изречение:

А) Лирическият герой се обръща към народа и ги укорява за бездействието им.

Б) Лирическия герой се обръща към народа и го укорява за бездействието им.

В) Лирическият герой се обръща към народа и го укорява за бездействието му.

Г) Лирическият герой се обръща към народа и ги укорява за бездействието му.

3. Посочете неправилното изречение:

А) Целият клас се обърна към госпожата и помоли да го пусне по-рано.

Б) Групата туристи се отправиха към най-голямата забележителност в града.

В) Ятото птици вече отлетя на юг.

Г) Стадото овце се впусна към ливадата и започна да пасе трева.

4. Посочете правилното изречение:

А) Лирическият говорител се обръща към либето и го призовава да го разбере.

Б) Чувството за хумор, съобразителността и търпението му помага да се справи.

В) Хубавото време, както и доброто настроение, в което се събуди днес, е предпоставка за един чудесен ден.

Г) Майката записа сина си на английски и на немски езици.

5. Посочете правилното изречение:

А) Както математиката, така и физиката е труден предмет в училище.

Б) Цяла глутница кучета се изпречи насреща му насред голото зимно поле.

В) Редовното спортуване и правилното хранене е най-доброто лекарство.

Г) Петнайсет състава от Габровска и Бургаска области участват в състезанието.

 6. Посочете къде НЕ е допусната граматична грешка:

А) Пристигайки в Трявна, Часовниковата кула веднага привлече вниманието ни.

Б) Пътувайки към работа, погледът ми се спря на красивия розов храст.

В) Разхождайки се в градината, вятърът изведнъж се усили.

Г) Похапвайки вкусна вечеря, водя приятен разговор със събеседника си.

7. Посочете къде е допусната граматична грешка:

А) Пресичайки улицата, се оглеждам на двете страни.

Б) Пресичайки улицата, децата не внимават и разговарят помежду си.

В) Пресичайки улицата, една кола профуча пред мен.

Г) Пресичайки улицата, двойката старци се държи за ръце.

8. В кое от изреченията НЕ е допусната правописна грешка?

А) За начало на Българското Възраждане се приема 1762 година, когато Паисий написва „История славянобългарска”.

Б) Руско-турската война слага край на възрожденските процеси у нас.

В) След освобождението започват политически борби, които са обект на изображение във Вазовите разкази.

Г) Превъплащенията на Бай Ганьо са изобразени в знаменитата Алекова книга.

9. В кое от изреченията НЕ е допусната правописна грешка?

А) По Нова телевизия бе излъчен репортаж за военнопленическите лагери в Сирия.

Б) Оказва се, за съжаление, че след като поемат властта, управляващите винаги намират някакъв предтекст, за да забравят предизборните си обещания.

В) По данни на ООН жертвите на земетресението във Филипините са вече над шестотин, като се очаква броят им да нараства.

Г) Стана ясно, че депутати и министри са придобили имотите си по законосъобразен начин.

10. В кое от изреченията е допусната граматична грешка?

А) Основни държавни институции са Народното събрание и Министерският съвет.

Б) Народът е колективният персонаж в романа епопея „Под игото”.

В) Мотивът за неживяния живот е централен в Атанас-Далчевата поезия.

Г) Героите в повестта се открояват с верността си към революционната кауза.

 Вижте отговорите на следващата страница: