Синестезията е рядко явление, при което сетивата се сливат или разместват – синестетите, както се наричат хората с това необичайно състояние могат например да чуват цветно, да виждат ароматите, да усещат звуците на допир и т.н. Което поставя важен въпрос за науката: какво е да правиш секс, ако си синестет? Благодарение на няколко любознателни изследователи, вече имаме отговор.

Има различни видове синестезия. При най-често срещания хората виждат всяка буква или цифра в определен цвят. В други, не толова често срещани случаи думите имат вкус, или допирът има определен звук.

И тъй като в секса участват всички сетива, можем да предположим, че за синестетите преживяването е още по-вълнуващо. Сетивата се преплитат по най-разнообразни начини, а сексуалната възбуда и оргазмът имат зрителни и какви ли не още измерения. Това обаче не се случва при всички.

Маркус Зедлер от Хановерската медицинска школа решава да изследва какви са разликите в сексуалното изживяване при синестетите, в сравнение с повечето от нас.

След като участниците в изследването попълнили различни въпросни, касаещи сексуалните им усещания и синестетични преживявания, той стига до извода, че синестетите „изглежда изживяват по-дълбоко състояние на сексуален транс, без обаче да изпитват по-голямо удовлетворение по време на полов акт”.

Особено любопитни са „примерните цитати”, приложени към изследването - извадки от анкетите, проведени с  хора, които имат сексуална синестезия. Те са подредени според фазите на сексуална реакция:

Началната фаза „е с нюанс на оранжево, ” което с нарастване на възбудата „става все по-ярко” и „първоначалната мъгла се превръща в стена”. По време на оргазма „стената избухва”, има „кръгови структури” и „синкаволилави тонове”. Последната фаза „варира между розово и жълто”.

Наскоро учени установиха, че повечето хора в определени моменти преживяват синестезия в някаква степен, но онези, при които това е отчетливо и постоянно, са малко.

Източник: io9.com