Всички почитатели на Дъглас Адамс знаят какъв е отговора на въпроса за живота, Вселената и всичко останало – 42. А сега и биолозите потвърждават този отговор, вярвате или не. Само въпросът в техния случай е: “Колко милиона протеини има в една клетка?” Клетките са основните структурни единици на живите организми така, както ги познаваме, и биолозите надали биха могли да достигнат до по-подходящо число. Протеините са молекулите, които изпълняват повечето от важните функции на клетката и тяхната активност определя нейната роля и комуникацията й с другите клетки. На всичкото отгоре, протеомът на клетката, който представлява пълния набор от протеини в нея, е изключително динамичен и се променя непрекъснато под влияние на промените в околната среда и стреса.

“Трудно е да се определи с точност броя на протеините в една клетка защото данните от изследванията, които използвахме, бяха от драстично различни мащаби, които трябваше да сведем до един,” обясняват от екипа от учени от университета в Торонто, които са установили броя на протеините. Методите, използвани от тях, могат да помогнат за последващи изследвания върху протеома на човешките клетки за в бъдеще. Това може да помогне при лечението на цял набор от човешки болести, като Алцхаймер, при които е нарушено функционирането на протеините в клетките. 

Science Alert