Мистериозен протеин, който се свързва с РНК, играе ключова роля за формирането на спомени при лабораторни плъхове, откри ново изследване. Това е първият път в историята, когато специфичен молекулен фактор е бил свързан със пластичността на синапсите на невроните в мозъка. Откритието има огромен потенциал за дълбокото разбиране на процесите на научаване и запаметяване, според учените от екипа, направил откритието.

За целите на експеримента учените са потиснали синтезирането на протеин наречен Щауфен Хомолог 2 (Stau2) при плъхове и са установили, че това е отслабило тяхната способност за научаване. Резултатите показали недвусмислено, че онези от плъховете, които били с по-ниски нива на този протеин, са страдали от значително влошена памет, в сравнение с онези плъхове, които в контролната група са имали нормални нива на протеина. Очакванията на учените са, че окончателните резултати от изследването на ролята на този протеин при плъховете ще може да хвърли светлина върху аналогичните процеси на запаметяване и научаване и при хората.

Science Alert