Ново откритие би могло да ни помогне да разберем дали животът би могъл да възникне и на други места в Слънчевата система.

Учени смятат, че с помощта на нова техника за анализ са открили за първи път извънземен метеорит във вътрешността на метеорит, паднал на Земята преди 30 години.

Резултатите им тепърва трябва да бъдат повторени. Международният екип изследователи е подготвил за публикация доклад за находката, но той все още не е получил независима оценка.

През последните години бе установено, че в метеорити се съдържат химическите градивни елементи на живота, като например рибоза, монозахарид, който се съдържа в РНК и аминокиселини.

Екип изследователи, водени от Малкъм Макджиъч, анализират чрез масспектрометрия състава на метеорита Акфер 086, паднал в Алжир през 1990 г.

Учените откриват аминокиселината глицин, свързана с други елементи като желязо и литий, както и с протеин, който нарекли хемолитин. Той структурно наподобява земните протеини, но изотопът деутерий (на водорода) не е като този на нашата планета.