Сред физическите ползи от йогата е намаляване на възпалението в кръвта, което е причинено от стрес и напредване на възрастта.

Жени, които рутинно се занимават с йога, имат по-нисък IL-6 протеин в кръвта си дори и след стресиращи епизоди, откри ново изследване.

Този протеин участва в процесите на възплание, метаболитната регулация, реакцията срещу инфекции, регенеративните и невро-процесите.

Високи нива на протеина в кръвта са били свързани с диабет тип 2, артрит, сърдечни заболявания, инсулти и широк кръг от болести, свързани с възрастта.

Йогата е повлияла на жените по много ефективен начин, като те са имали до 41% по-ниски нива на протеина в сравнение с току-що започнали да се занимават с йога.

”Хората, практикуващи йога, имат много по-ниски нива на възпаление в кръвта си и са също по-способни да ограничат стрес-реакцията си в сравнение с другите участници.”

Източник: Psy Blog