Използването на мускулите на краката помага за растежа на нови мозъчни клетки, установи ново изследване. Краката не получават съобщения от мозъка, кога да се движат. Но движенията на краката, и особено онези, при които краката носят и друга тежест, освен тялото на собственика си, изпращат жизненоважни съобщения на мозъка. Новите мозъчни клетки, които се създават от движенията на големите мускулни групи, ни помагат да се справяме с нови предизвикателства и да се адаптираме към стреса. Резултатите от изследването ни насочват и към отговор на въпроса защо пациенти със заболявания, при които са загубили мобилността си, толкова бързо се влошават.

“Нашето изследване показва, че хората, които по една или друга причина не могат да правят упражнения с поемане на тежести, като например пациенти, които са приковани за леглото или астронавти, които са на дългосрочна космическа мисия, не само губят мускулна маса, но получават и промени в химията на тялото си на молекулярно ниво, като се променя отрицателно дори и състоянието на нервната система”, обяснява д-р Рафаела Адами, водещата авторка на изследването.