И по-старите мозъци не са за изхвърляне. Според учени от Колумбийския университет в Ню Йорк възрастните мъже и жени могат да произвеждат толкова нови мозъчни клетки, както в младостта си. Т.е. на практика запазват способността си да създават нови неврони в хипокампуса от клетки-предшественици.

За да достигнат до това заключение изследователите, ръководени от Маура Болдрини, правят аутопсии на мозъците на 17 мъже и 11 жени. При кончината им тези хора са били на възраст между 14 и 79 години.

Оказва се, че обемът на амоновия рог се оказал еднакъв при хора от различни възрасти. Тази анатомична област в мозъка, част от сивото мозъчно вещество, е от наистина съществено значение и представлява корова гънка, изолирана с бяло мозъчно вещество. Амоновият рог участва в изграждането на т. нар. лимбична система и обединява в едно цяло информацията, която достига до него от различни места на мозъка. Играе важна роля при проявите на агресия, при мотивацията и при формирането на спомените.

Разбира се, Болдрини не отрича, че в по-стара възраст се наблюдава понижаване на когнитивната и емоционална устойчивост на хората. Учените сочат като причина за този процес намалялото образуване на нови кръвоносни съдове и на понижената устойчивост на връзките между клетките и хипокампуса.

Източник: Cell Stem