Ново финландско проучване откри, че като цяло възрастните хора живеят по-дълъг и здравословен живот в сравнение с предишните поколения.

Днес 75- и 80-годишните финландци изглежда са в по-добро физическо и психическо състояние, отколкото са били преди 30 години.

През последните няколко десетилетия продължителността на човешкия живот се е увеличила многократно. Средностатистическият човек, роден през 60-те години, е живял докъм 52-годишна възраст. Днес във Финландия човек би могъл да очаква, че ще доживее до над 80-годишна възраст.

Това, което не е съвсем ясно обаче е, каква част от тези допълнителни години се прекарват в добро здраве – с относително добри психически и физически функции.

В края на краищата, по дългият живот не означава непременно и по-качествен начин на живот. Някои учени се тревожат, че въпреки че към „живота ни се добавят допълнителни години“, „към нашите години не се добавя живот“.

На фона на това съображение Световната здравна организация въведе нов индекс, наречен HALE. Тя го използва, за да измерва колко години може да се очаква да живее един човек, докато поддържа своя здравословен начин на живот.

HALE е стъпка в правилната посока, но е факт, че е изключително трудно да се измерва здравословният и функционален живот при възрастните хора. Ето защо повечето изследвания, които се опитват да открият дали съществува връзка между средната продължителност на живот и по-доброто физическо и психическо здраве, имат неконсистентни резултати. Освен това много от тях разчитат на човешката самооценка.

Дори проучвания, които използват обективни измерители, предоставят несигурни резултати. Като цяло изследванията върху населението в Европа показват, че мускулната сила днес е по-лоша сред възрастните хора, отколкото е била в миналото. Други проучвания пък твърдят, че хватката, скоростта на ходене и кардиоваскуларната функция са се подобрили.

Изследователите от Финландия твърдят, че се намират в една доста изгодна и уникална позиция, която им позволява да проучат този въпрос по-добре. Тук учените разполагат с достъп до изследвания върху населението, направени върху възрастни хора от миналото поколение (включително 500 души на възраст между 75 и 80 години).

Днес те решават да повторят същите физически и психически тестове, направени преди 28 години, и установяват, че днешните 75- и 80-годишни хора показват забележителни подобрения по отношение на силата на своята хватка, скорост на ходене и силово издишване.

Все още не знаем на какво точно се дължи това, но според авторите съществуват няколко потенциални обяснения.

По-ранната група от възрастни хора са били родени, когато Финландия е била все още недоразвит земеделски регион на Руската империя. Това означава, че децата най-вероятно не са се хранили некачествено и са били принудени да работят от ранна възраст. Израствайки, те преживяват и гражданска война, и две световни войни (в една от които най-вероятно са участвали).

По-скорошната група, включваща 726 участници, са имали по-спокоен и постоянен живот. Това вероятно има нещо общо с тяхната по-голяма височина и тегло, което принципно е белег на по-добро хранене и развитие.

Като цяло авторите на изследването смятат, че резултатите са комбинация от по-добро обучение, по-добри икономически възможности, по-голяма физическа активност и по-качествено хранене.

Изследването е публикувано в Ageing Clinical and Experimental Research и Journals of Gerontology.