Сканирания на мозъците при хора, родени само с една ръка, са открили, че областите от мозъка, типични асоциирани с липсващата ръка, се “завземат” от други части на тялото, и това радикално променят нашето разбиране за това, как работи мозъка.

Дали ще е ръка или крак, други крайници попълват мозъчната област на тялото. С други думи, вместо различните сектори на мозъка да се отговорни за специфични части от тялото, както се смяташе досега, отделните сектори на мозъка са отговорни за специфични функции, които трябва да бъдат изпълнени.

Изследването е анализирало данните от 17 души, родени само с една ръка и контролна група от 24 души, родени с две ръце, като и двете групи са били записвани на видео да изпълняват ежедневни задачи като работа с пари и опаковане на подаръци.

Участниците са били молени да движат различни части от телата си и в това време техните мозъци са били сканирани с Ядрено-Магнитен Резонанс.

Учените са открили, че когато родените с една ръка хора са използвали друга чст от тялото за да изпълнят задачата, като лакът или крак, тази част е активирала същата област в мозъка, като областта за липсващата ръка при хората с две ръце. 

Източник: Science Alert