Една от най-характерните особености на състоянието е вроденото умение за идентифициране на специфични детайли в нещо и провал при поставянето им в по-широк контекст. Откритието би могло да обясни защо това е така.

Откритието е направено след нови мозъчни сканирания на младите хора с аутизъм.

Изследователите от Държавния университет на Сан Диего обясняват, че лявото и дясното полукълбо обработват информацията по много различен начин. Начинът, по който мозъкът като цяло смекчава това може да ни помогне да разберем по-добре как хората с разстройство от аутистичния спектър виждат света.

Макар че старият мит за по-творческото дясното полукълбо и по-аналитично ляво да е изцяло и напълно разбит и да няма никакви доказателства, че при даден човек доминира десен мозък или ляв-мозък, ние знаем, че някои функции се изпълняват от определени полукълба.

Изследванията показали, че лявото полукълбо играе много по-голяма роля в обработването на езика и говора от дясното полукълбо, докато дясното полукълбо се съсредоточва върху слуховите и зрителни дразнения. Изследователите предполагат, че лявото полукълбо е по-ангажирано в анализа на специфичните детайли на ситуацията, докато дясното полукълбо е натоварено с интегрирането на тези детайли и различни други дразнения в едно цяло.

Начинът, по който двете полукълба работят заедно, обяснява как ние възприемаме и реагираме на света. Новият експеримент показва, че това се случва много по-различно при младите хора с разстройство от аутистичния спектър.

Екипът на San Diego State University използва магнитен резонанс (ЯМР) , за да визуализира мозъците на 41 деца и юноши с разстройство от аутистичния спектър и 44 без да такова.

Те анализирали гъстотата на връзките в различни региони на бялото вещество в двете полукълба. Открили, че при участниците без аутизъм в дясното полукълбо връзките са много по-гъсто опаковани, отколкото в лявото. Това пасва с идеята, че дясното полукълбо е с по-интегративна функция, която обединява различни видове информация, обясняват учените.

;Мозъчните връзки при участниците с разстройство от аутистичния спектър се оказали симетрично организирани в двете полукълба.

Идеята на асиметрията в мозъка е, че има разделение на труда между двете полукълба, казва Ралф-Аксел Мюлер от екипа. Изглежда, това разделение на труда е намалено при хора с разстройство от аутистичния спектър.