Експериментът е проведен в много малка извадка, така че резултатите трябва да се потвърдят в много по-голяма група, преди да се разчита на тях. Но те съответстват с резултатите предишни опити от тази година, при които е установено, че мишки с аутизъм също имат необичайно симетрични мозъци.

На този етап учените не са наясно как тази симетрия влияе познавателните разлики между младите хора с и без разстройство от аутистичния спектър. Те също не могат да кажат със сигурност дали симетрията причинява аутизъм или аутизмът води на симетрия.

Липсата на специализация, наблюдавана в мозъците на децата с аутизъм, може да обясни слабото централно съгласуване, характерно за състоянието или както изследователите нагледно обясняват - аутистите не виждат гората от дърветата.

Изследването е публикувано в списанието на Американската академия по детска и юношеска психиатрия.