Прост две минутен тест може да насочи родителите към разстройства от спектъра на аутизма при детето в най-ранна възраст.

Отговорът на 10-те въпроса във въпросника Psychological Development Questionnaire (PDQ-1) дава отговор дали детето е в зоната на риск.
Те са насочени към това как детето взаимодейства с останалите, дали и как си служи с жестове, отговаря ли, когато го викат по име и как съставя прости изречения.

Тестът е разработен от американски специалисти по детско развитие от университета в Ратджерс, а резултатите са публикувани в списание  Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics 

Отговорите позволяват на родителите, още докато хлапето е малко – между 1,6 и 3 години, да установят дали проявява признаци на аутизъм, дали трябва да потърсят консултация със специалист или с облекчение да си отдъхнат.

Ако детето има отклонения, ранната диагноза е много важна. Защото, ако терапията започне рано, още в тази ранна възраст, шансовете за успех са значително по-високи. 
За да стигнат до създаване на въпросника, учените събрали данни от над 2000 деца до 3-годишна възраст. Като степента на достоверност достига до 88%, твърдят създателите му.  
Въпросите от него са публикувани и в сайта на вестник The Daily Mail,  за да достигнат до възможно най-много семейства.
Родителите трябва да отговорят с „да“ или с „не“  като оценяват поведението на детето в определени ситуации.
Ето и въпросите:

1. Детето показва с жестове, това, което е привлякло вниманието му или го е заинтересувало.

2. От време на време проявява необичайна реакция спрямо звуците (все едно не чува или обратното – реагира твърде бурно и е свръхчувствителен към звуците)

3. Детето се усмихва и редовно гледа околните право в очите.

4. Откликва и реагира, когато го викате по име.

5. Демонстрира интерес към другите деца по време на игра.

6. Харесва му да подава ръка за добър ден и да играе на „Ку-ку, къде си?“

7. Стреми се да общува с околните с бебешки думи, мимики, жестове. 

8. Правилно употребява повече от 3 думи.

9. Говори с кратки изречения. Например: „Искам сок“ , „Дай, биби!“

10. Смее се винаги, когато останалите около него се смеят.

Колкото повече отговори с „да“ има, толкова поводите за тревога са по-малко. Отговор с „не“ намалява бала, само, ако се повтаря.
Аутизмът засяга едно от 45 деца, а ранната диагноза обикновено закъснява, което усложнява лечението. Затова учените търсят начин да разширят познания за болестта и ранното ѝ откриване. 

Новите родители