Съществуват 9 рискови фактори за деменцията, като някои от тях могат да бъдат избегнати или поне отслабени. Един на всеки три случаи на болестта се появява в резултат от фактори, произтичащи от стила на живот, които се поддават на промяна. Ето кои са водещите:

- Лошо или никакво образование;

- Загуба на слуха в средата на живота;

- Липса на физическа активност;

- Високо кръвно налягане;

- Диабет от втори тип;

- Затлъстяване;

- Пушене;

- Депресия;

- Социална изолация.

- Тези рискови фактори са отговорни за около 35% от случаите на деменция в света. Очевидно, справянето с тях ще помогне да се намали броят на случаите на деменция, да се предотврати в определени случаи или пък да се отслаби, след като веднъж се е появила.

Дори само ако обърнем малко по-сериозно внимание на факторите високо кръвно налягане, затлъстяване и загуба на слуха, ще намалим риска от развиване на деменция с цели 20%, заключава международният панел от 24 експерти.

“В последните години се обръща изключително много внимание на разработката на лекарства, които да предотвратят деменцията, включително и болестта на Алцхаймер. Но ние не бива да пренебрегваме и огромния прогрес, постигнат на чисто превантивния фронт”, коментира проф. Лон Шнайдер.

Подходи, които включват управление на депресията, усилване на социалния контакт и физическа активност, могат да намалят риска от развиване на деменция с още 15%.

Източник: Psy Blog