Според мащабно изследване на близнаци шизофренията е цели 80% генетична. Четири от пет случая могат да бъдат проследени до гени, които са наследени от родителите на детето.

Като са приложили нов статистически подход върху данни, събрани от повече от 30 000 двойки близнаци, учените са достигнали до най-точните до момента резултати за рисковите фактори за болестта.Това потенциално може да даде възможност да се идентифицират гените, които са отговорни за наследяването на състоянието, и за неговото евентуално развитие.

Учените от университета в Копенхаген, Дания, са работили с огромен обем данни, събрани от националния регистър на близнаците, които е бил кръстосано комбиниран с данни от централния психиатричен регистър. Данните са били за 31 524 двойки близнаци.

Близнаците са много подходящи за изследването и по-специално за достигането на отговор на въпроса дали шизофренията е била наследена от родителите или е резултат от фактори на средата. Така наречените еднояйчни близнаци наследяват едни и същи гени от родителите си.

Индивидуални гени, които са били свързвани с шизофренията в минали изследвания вероятно ще бъдат допълнени с още гени, които ще бъдат открити на база на новото изследване. Дори наследяването може да бъде усложнено от редактиращите ефекти на епигенетиката, или пост-зиготни мозаечни мутации, които се случват веднага след оплождането.

Science Alert