Нов преглед показва, че наличието на котка като домашен любимец може да удвои риска от разстройства, свързани с шизофрения.

Австралийски изследователи са направили анализ на 17 проучвания, публикувани през последните 44 години, от 11 държави, включително САЩ и Обединеното кралство.

"Открихме връзка между притежаването на котка в широк смисъл и увеличените шансове за развитие на разстройства, свързани с шизофрения", пишат психиатърът Джон Макграт и колегите му, всички от Центъра за изследване на психичното здраве в Куинсланд.

Идеята, че гледането на котки може да бъде свързано с риска от шизофрения, е предложена в проучване от 1995 г., като за причина е посочено излагането на паразит, наречен Toxoplasma gondii. Досегашните изследвания обаче довеждат до разнопосочни заключения.

Проучванията установяват, че общуването с котки в детството може да увеличи вероятността човек да развие шизофрения; не всички обаче откриват подобна връзка.

Някои също така свързват излагането на котки с по-високи резултати по скали, които измерват черти, свързани с шизофренията - която засяга мислите, чувствата и поведението на човека - и психотични преживявания, но други проучвания отново не показват тази връзка.

За да добият по-ясна представа, Макграт и екипът му казват, че има нужда от задълбочен преглед и анализ на всички изследвания по тези теми.

T. gondii е предимно безвреден паразит, който може да се предаде чрез недостатъчно сготвено месо или замърсена вода.

Ухапване от заразена котка или изпражненията на заразена котка също могат да пренесат T. gondii. Смята се, че около 40 милиона души в САЩ вероятно са заразени (обикновено без никакви симптоми). Междувременно изследователите продължават да откриват все повече странни ефекти, които инфекциите могат да имат.

Веднъж попаднал в тялото ни, T. gondii може да проникне в централната нервна система и да повлияе на невротрансмитерите. Паразитът се свързва с личностни промени, поява на психотични симптоми и някои неврологични разстройства, включително шизофрения.

Една подобна връзка обаче не доказва, че T. gondii причинява тези промени или че паразитът е предаден на човека от котка.

Новият анализ на 17 проучвания установява "значителна положителна връзка между притежанието на котки в широк смисъл и повишения риск от разстройства, свързани с шизофрения".

"След коригиране на ковариатите установихме, че лицата, изложени на котки, имат приблизително два пъти по-голяма вероятност да развият шизофрения", пише екипът.

В случая трябва да имаме предвид някои важни неща, като например фактът, че 15 от 17-те проучвания са били от тип "случай-контрола". Този вид изследвания не могат да докажат причината и следствието и често не разглеждат неща, които биха могли да повлияят както на излагането, така и на резултата.

Няколко от изследваните проучвания са били с ниско качество, което авторите също подчертават.

Констатациите са противоречиви при различните изследвания, но тези с по-високо качество предполагат, че асоциациите в некоригираните модели може да се дължат на фактори, които биха могли да повлияят на резултатите.

В едно от проучванията не е установена значима връзка между притежаването на котка преди 13-годишна възраст и по-късното развитие на шизофрения, но е идентифицирана значима връзка при стесняване на възрастовата граница на стопаните (от 9 до 12 години). Това несъответствие предполага, че ключовият период от време за излагане на котки не е ясно определен.

Американско проучване, проведено сред 354 студенти по психология, не открива връзка между притежанието на котки и резултатите от шизотипията. Въпреки това тези, които са били ухапани от подобно животно, са имали по-високи резултати от останалите, които не са.

Друго проучване, в което са участвали хора със и без психични разстройства, е установило връзка между ухапването от котка и по-високите резултати на тестовете, измерващи определени психологически преживявания. Но те предполагат, че вместо това причината може да са други патогени, като например Pasteurella multocida.

Изследователите са съгласни, че са необходими по-добри и по-обширни изследвания, преди да можем да направим окончателни тълкувания.

"В заключение, нашият преглед предоставя подкрепа за връзката между притежанието на котки и разстройствата, свързани с шизофрения", пишат авторите.

"Необходими са още висококачествени проучвания, основани на големи, представителни извадки, за да се разбере по-добре притежанието на котки като кандидат-модификатор на риска от психични разстройства."

Изследването е публикувано в Schizophrenia Bulletin.

Източник: Science Alert