Депресията променя всичко: начина, по който се движите и спите, как общувате с хората около вас, дори и начина, по който говорите и начина, по който пишете. Понякога “езикът на депресията” може да има мощен ефект върху другите – много известни личности са се самоубили, страдайки от депресия. Учените отдавна се опитват да идентифицират точната връзка между депресията и езика и сега напредъкът в технологията им помага за постигането на тази цел.

В ново изследване екип от учени са установили, че съществува цял клас от думи, които могат да помогнат с точност да се определи дали някой страда от депресия. Но сега анализът е проведен от компютърен софтуер, а не от традиционни учени-лингвисти, които четат и си водят бележки. Езикът може условно да се раздели на съдържание и стил. В съдържателен аспект онези, които страдат от депресия, използват голямо количество от думи, които изразяват отрицателни емоции, като “самотен”, “тъжен”, “нещастен”. Интересно е, че депресираните хора използват повече думи като “аз”, “мен”, “себе си”, и много по-рядко “тях”, “той” или “тя”. Депресираните хора са по-фокусирани върху себе си, и по-малко върху другите. В стилов аспект, депресираните хора използват т.н. абсолютни изрази като “винаги”, “нищо”, “напълно”. Те имат по-скоро черно-бяла визия за света и това се манифестира в езика, който използват. 

Science Alert