Южнокорейски учени разработиха технология за изкуствен електронен език, която имитира човешката вкусова система, съобщи сайтът Тек Експлоър.

Очаква се тази система да бъде приложена в различни индустрии, включително хранително-вкусовата, алкохолната, козметичната и фармацевтичната, тъй като ефективно интегрира сензори и технология за дълбоко обучение, за да измерва едновременно солено, кисело, горчиво и сладко.

Електронният език е изкуствен сензор, който може да различава различни вкусове и да оценява количествено отделните характеристики, като имитира вкусовата система, пише БТА. Той дава възможност за обективна оценка на вкуса и следователно може да бъде основен инструмент при разработването на нови продукти и контрола на качеството. Електронният език функционира като рецептори на вкусовите луковици и преобразува химическата информация в електрически сигнали.

Предишните разработки в тази област имат ограничения по отношение на точността и надеждността, тъй като липсва интеграция с технологията за дълбоко обучение, защото се фокусират върху сензорната част на електронния език.

Учените от катедрата по роботика и машинно и електронно инженерство в Техническия университет в Тегу и от катедрата по аерокосмическо инженерство в техническия университет в Теджон са успели да интегрират в електронния език сензори и дълбоко обучение. Сензорите за всеки вкус са четири и позволяват стабилно измерване. Алгоритъмът за дълбоко обучение извършва ефективен вкусов анализ. 

Учените са тествали технологията с шест вина. Тя е успяла да ги класифицира с точност над 95 процента, като е дала и препоръки за сходни съществуващи продукти. 

Резултатите от изследването са публикувани в сп. Applied Materials & Interfaces.