1. Свършеният вид бързал да избере половинка.

2. Несвършеният вид си избирал, избирал, до ден-днешен все си я избира тази половинка.

3. Условното наклонение би си избрало половинка, докато повелителното се разпореди: „Избирай я тази половинка веднага!“

4. Възвратното притежателно местоимение избра най-накрая своя половинка.

5. Утре по обед бъдеще време ще си избира половинка, а бъдеще предварително време вече ще си е избрало половинка.

6. Съставното глаголно сказуемо сподели, че започва тепърва да си избира половинка, докато съставното именно твърди, че самото то е любов и половинка не му трябва.

7. Деятелният залог си избира половинка, а на страдателния залог му е избрана половинка.

8. Преизказната форма разкри, че вече си била избрала половинка, ама да ѝ нямаш вяра.

9. Бройното числително се колебаело между две половинки, докато редното си избрало първата половинка.

10. Деепричастието се разхождало, избирайки си половинка.

11. Въпросителната частица избра ли си вече половинка?

12. Членната морфема си избра половинката.

13. Бъдеще време в миналото щеше да си избере половинка, ама друг път.

14. Междуметието щеше да се избере половинка, но… ох! забрави.

15. А двойното отрицание не си избра, разбира се, никаква половинка...

Цветелина Велчева