Група изследователи задали на група деца от 4 до 8 годишна възраст въпрос: "Какво означава любов?"

Победител станало четиригодишно малко дете, чийто стар съсед наскоро бил загубил жена си.

Виждайки, че мъжът плаче, детето влязло в двора му, качило се в скута му и просто поседяло там. Когато по-късно майка му попитала какво е казало на съседа, детето отговорило:

"Нищо. Просто му помогнах да плаче "...

Понякога думите са излишни. Достатъчно е да бъдете с някого в мъката му, без да кажете и думичка.