Представете си, че това, което досега популярно бе известно като диабет 2, не е една, а са всъщност няколко болести, погрешно обозначени под един етикет? Именно това е заключението на ново изследване, което може да революционизира начина, по който диагностицираме и лекуваме диабета в бъдеще. Екипът е анализирал 14 775 пациенти с диабет 1 и диабет 2 в Швеция и Финландия. Те са открили, че съществуват 5 различни и отделни профила на болестта, включително три тежки и две умерени форми.

Според екипа колкото по-прецизно се идентифицират петте категории на диабета, толкова по-добре ще могат да го разберат, да го диагностицират и да го лекуват. Дори е възможно лекарите да получат ранен прозорец за реакция, която да предотвратят появата му. Учените са направили 6 различни измервания – на възрастта на пациента, на индекса тяло-маса, дългосрочен гликемичен контрол, на функцията на клетките в панкреаса, които произвеждат инсулин, на инсулинова резистентност и за наличието на специфични антитела, които са свързани с автоимунен диабет. Оказало се, че съществуват един автоимунен диабет и 4 други подтипа на болестта.

Science Alert