Ново изследване откри протеинов “подпис” при жени, които са правили опит за самоубийство. Откритието може да помогне да се направи кръвен тест за риск от самоубийство и евентуално да помогне в бъдеще да се предскажат рисковете от такива опити при отделните индивиди. Предишни изследвания по проблема бяха идентифицирали маркери за риск от самоубийство чрез сложни диагностични процедури, като мозъчни сканирания. Но развитието на бърз и лесен кръвен тест ще бъде гигантска крачка напред за получаването на необходимата помощ навреме при застрашените.

Резултатите се базират на анализ на данни събрани от 73 майки, които са били интервюирани за тяхното здраве, житейски истории, навици и социално-икономически статуси. Групата е била разделена на две подгрупи – 34 майки, които са признали, че са си нанасяли травми с намерение да умрат и 39, които не са имали такива случаи. След това са били взети кръвни проби от всички. Протеинът BDNF е бил с по-ниска концентрация в периферната кръв на тези от майките, които са опитвали да се самоубият.

Science Alert