Всички знаем как „работят“ цигарите. Вадите един фас, палите тютюна в него и започвате да тровите живота и на себе си, и на околните. Множество проучвания показват, че цигареният дим съдържа над 6000 химически вещества, които се образуват от високата температура при горене на тютюна. Сред тях има над 100, които причиняват редица болести, свързани с пушенето. Например именно в цигарения дим откриваме твърди катранови частици, в които се крият и повечето канцерогени.

Сложният състав на цигарения дим е изследван години наред и е ясно, че именно вредните вещества, образувани при горене на цигарата, причиняват рак на белия дроб, ХОББ и редица други заболявания.

За да докаже, че при намаляване на температурата чрез нагряването на тютюна количеството и броят на вредните вещества намаляват значително, Филип Морис провежда изключително

детайлно изследване на състава на парата, която се отделя при използването на системата за нагряване на тютюн IQOS.

Както може би знаете, за разлика от е-цигарите, IQOS не изпаряват никотинова течност, а посредством керамична пластина нагряват специално обработен тютюн (допълнен от още няколко съставки като вода, глицерин и целулозни фибри) до 350 градуса по Целзий. Тази температура е достатъчна, че да образува аерозол, без да изгори тютюна (за справка – тютюнът в стандартните цигари гори при 600 градуса по Целзий). Няма дим и пепел, а миризмата е по-слаба. Това означава, че IQOS отделят значително по-малко вредни химикали от традиционните цигари. Какви точно? Проучването на Филип Морис Интернешънъл показва, че в парата от IQOS, освен вода, глицерин и никотин, съставляващи 80% от парата, се установяват общо 529 вещества (за сравнение с 6000 в дима от цигарата) в концентрации равни или над 100 ng/единица.

Организации като Световната здравна организация, Министерство на здравеопазването на Канада и Агенцията за храни и лекарства на САЩ (FDA), определят 54 от веществата в дима от цигарата за особено токсични. Проучванията досега показват, че в основната струя от парата на IQOS тези 54 вещества са намалени с над 90%.

Както потребителите, така и в научната общност се вълнуват от въпроса какво точно се съдържа в парата от IQOS и има ли нещо друго, което го няма в състава на цигарения дим.

Резултатите от най-пълното досега проучване показват, че всички 529 вещества в парата на IQOS присъстват и в дима от цигара, използвана за изследователски цели, като само малка част от тях са в концентрации, надвишаващи тези в дима от цигарата.

Източник: Simona Olteanu / Shutterstock

В заповед, с която разрешава продажбата на IQOS в САЩ, Американската агенция по храни и лекарства (FDA) отбелязва, че „Макар някои химически вещества да са генотоксични или цитотоксични, те присъстват в много ниски концентрации и техните потенциални ефекти не надхвърлят положителните ефекти от значителното намаление на броя и концентрациите на вредните и потенциално вредни вещества спрямо тези в цигарите с горене.“

Според експертите това е първият път, в който се представя толкова пълно химическо характеризиране на състава на аерозола на изделие с нагряване без горене. До този момент пет правителствени агенции са извършили независими тестове на състава на парата от IQOS, като всички те потвърждават намалените нива на токсични вещества в нея. Това са Агенцията по обществено здраве на Англия Public Health of England, Холандският национален институт за обществено здраве и околна среда RIVM, Агенцията по храни и лекарства в САЩ FDA, Британският комитет по токсичността на химичните вещества в храните, потребителските стоки и околната среда UK Committee of Toxicity и Немският федерален институт за оценка на риска (BfR).