Над 7 милиона души по света, от които над 160 000 българи вече спряха да пушат и използват устройствата, които нагряват тютюна без да го горят. Въпросите около популярните продукти обаче остават много и предизвикват активни дискусии в социалните мрежи.  Твърди се, че са по-малко вредни от цигарите, но дали това наистина е така? Компаниите производители публикуват данни за намаления риск, но има ли независими научни изследвания и какво твърдят международните експерти? 

През последните години редица независими изследвания на експерти и държавни органи потвърждиха данните за липсата на горене и намалението на токсичността в парата от устройството за нагряване на тютюн IQOS в сравнение с цигарения дим.  Редица държавни органи  органи, които извършиха преглед на научните данни или осъществиха свои изследвания на продуктите с нагряване и заключиха, че като цяло потребителите са изложени на много по-ниски концентрации на вредни вещества. Сред тях са Агенцията към здравното министерство във Великобритания Public Health England, Федералният институт за оценка на риска в Германия (BfR) и Националният институт за обществено здраве и околна среда на Холандия (RIVM).

През май тази година най-строгият регулатор в света -  Федералната агенция по храни и лекарства в САЩ (FDA) разреши пускането на устройството IQOS на американския пазар. След двегодишна строга научна оценка на данните в подаденото предпазарно заявление на компанията – производител Филип Морис Интернешънъл, FDA заключи, че пускането на продукта  на пазара може да изиграе роля за опазване на общественото здраве. Оценявайки публикациите с взаимен научен контрол и наличните данни агенцията установи, че „продуктите с нагряване произвеждат по-ниски нива на някои токсини в сравнение с горимите цигари“. Например, излагането на въглероден монооксид от аерозола при IQOS е сравнима с излагането в околната среда, тъй като липсва горене, а нивата на акролеин и формалдехид са съответно от 89% до 95% и от 66% до 91% по-ниски, отколкото при дима от цигарите.

В своя доклад за електронните цигари и продуктите с нагряване на тютюн от 2018 г. Агенцията към здравното министерство във Великобритания Public Health England заяви, че при употребата на продуктите с нагряване потребителите и околните вероятно са изложени на по-малко вредни вещества в сравнение с цигарения дим. По-рано Комитетът по токсикология във Великобритания анализира наличните научни доказателства за две нагреваеми изделия, и достигна до заключението, че тези изделия "вероятно намаляват риска за пушачите".

Федералният институт за оценка на риска в Германия (BfR) публикува резултатите от лабораторни проучвания в края на 2017 г., които показват, че измереното Института намаление на избрани токсични вещества "вероятно води до намалено излагане на токсични вещества" при употребата на системата за нагряване.

 

Група италиански изследователи проведоха проучвания през 2018 г. на продуктите с нагряване и установиха, че при употребата им няма увеличение на нивата на издишвания въглероден монооксид (еСО) и заключиха, че няма горене. Изследователи са сравнили нивата на излагане на СО с тези на цигарите с мотива, че “пушачите ще могат да направят по-добър избор, ако се ръководят от независими изследвания на сравнителното намаляване в излагането на риск след преминаване към тютюневи продукти с нагряване.“  Установено, че много от вредните химикали в цигарения дим се получават именно от горенето на тютюна.

Независими изследвания започнаха и за ефекта на тези продукти върху оралното здраве. Проучване на румънския стоматолог проф. д-р Михаела Раеску показа, че при пушачите, спрели цигарите и преминали на IQOS,  намалява образуването на зъбен камък и изчезва лошия дъх от цигарите. Резултатите от изследването бяха представени на Глобалния форум по никотин, който се проведе през юни във Вършава.  Професорът по дентална медицина изследва две групи пациенти –пушачи на обикновени цигари и такива, които са спрели да пушат и са преминали на устройството с нагряване на тютюн и установява, че при последните изчезва лошия дъх от цигарите в сравнение с продължилите да пушат.  Само от 6 до 9 месеца след спиране на цигарите и преминаване на IQOS стоматологът наблюдава, че образуването на зъбен камък е по-малко, а почистването му  по-лесно и безболезнено.