Понякога е полезно да надникнем в дебрите на нашето подсъзнание. Да узнаем какво се крие в нас, да го изтълкуваме правилно и да следваме вътрешните си нагласи.

Ето защо решихме да ви представим този лесен и бърз тест, който ще отвори вратата към вашето подсъзнание.

Вземете лист и химикалка и да започваме.

Важно! Не обмисляйте отговорите твърде дълго. Напишете първото нещо, което ви идва наум.

  1. Представете си, че се разхождате из гората с някой. Кого виждате до себе си?
  2. Разхождате се из гората и виждате животно не много далеч от вас. Какво е то?
  3. Какво се случва, когато вашите очи се срещнат с тези на животното?
  4. Продължавате да се разхождате в гората и излизате на поляна, на която се намира къщата на вашите мечти. Опишете големината й.
  5. Има ли ограда около вашата къща?
  6. Влизате в къщата и отивате в трапезарията, където стои масата за хранене. Опишете какво виждате върху масата и в стаята наоколо.
  7. Напускате къщата през задната врата и на тревата виждате чаша. От какъв материал е тя?
  8. Какво правите с чашата?
  9. Отивате в края на градината и виждате съд за вода. Какъв е този съд?

Отговорите на тези въпроси ще разкрият вашите ценности и идеали.