Представяме ви една от най-елементарните и известни зрителни илюзии въобще. Тя  е създадена от немския психолог Франц Карл Мюлер-Лайер през далечната 1889 година.

Линията, при която маркерите за стрелки сочат навътре, изглежда около 30 процента по-дълга, отколкото тази под нея.

Всъщност обаче, и двете линии са с еднаква дължина.

Според някои съвременни невролози когато линиите образуват „остра” стрелка, тези много „остри” краища отклоняват фокуса на погледа ни от вертикалната линия, което я прави да изглежда някак „сплескано”.

Други експерти смятат, че цялата работа е в обстоятелствата, при които се сблъскваме с подобни фигури: например линиите, които са рамкирани от „опашките“ на стрелката, са по-далеч от нас и затова изглеждат по-дълги. По този начин ние си спомняме предишните обстоятелства и когато виждаме фигури, начертани на хартия, нашата визуална система интерпретира разминаващите се линии като по-отдалечени от конвергентните линии.