В различни райони по света се намират мистериозни места, които сякаш успяват да победят гравитацията – при тях колите, изключени от скорост, се движат по инерция нагоре по хълма, а велосипедистите се напрягат, за да успеят да се спуснат по хълма.

Известни като гравитационните хълмове, тези странни природни феномени могат да се намерят на места като Кънфюжън Хил в Калифорния и Магнетик Хил в Канада. Естествено, всички са заобиколени със здравословна доза от слухове за магически въздействия и гигантски магнити, заровени в земята.


Гравитационен хълм в Индия. Снимка:  Lamhub / Shutterstock

Но какво всъщност става на всички тези места?

Оказва се, че странният феномен е просто оптична илюзия. Тя е толкова добра и убедителна, че е невъзможно да се повярва в нея без прецизно физическо оборудване.

Но ако измерите точно разликите във височините между върха на гравитационния хълм и долната му част, ще видите, че всичко е наобратно и “върхът” се намира по-ниско от “долината”.

Източник: Science Alert