През последните години редица оптични илюзии успяха временно да превземат интернет. Може би най-популярната е тази с роклята. Освен че ни разсейват по един особено забавен начин, тези визуални измами предоставят възможност на учените да научат повече за естеството на зрението, мозъка и възприятието. Ето защо учени създадоха нов тип илюзия, наречена Scintillating Starburst.

Тя се състои от няколко полигона с формата на звезда и кара зрителя да вижда блещукащи лъчи, които сякаш извират от центъра (отвътре навън) и свързват отделните плетеници помежду си. Илюзията е наистина интересна и според изследователя Паскал Уолиш тя „илюстрира начина, по който мозъкът „свързва точките“, за да създаде субективна реалност в нещата, което виждаме, подчертавайки конструктивната природа на възприятието“.

Източник: Michael Karlovich, Recursia LLC

Описвайки новата илюзия в научното издание i-Perception, Уилиш и колегите му казват, че можем да обясним появата на блещукащите лъчи с взаимодействието между централното и периферното ни зрение. Според авторите на проучването точките, в които плетениците се пресичат, могат да изглеждат по-удебелени от индивидуалните линии и нашето периферно зрение не разполага със способността да определи, че случаят всъщност не е такъв. Ето защо мозъкът ни предполага, че тези междувъзлия представляват ярки петна и запълва празнините, начертавайки ярка линия между тях.

Нашето централно зрение обаче е достатъчно добро, че да разбере, че пресечните точки не са по-ярки от останалите. Затова то казва на мозъка, че през диаграмата не преминават ярки линии. В резултат на тези противоречащи си послания, изпращани от периферната и централната визуални системи, мозъкът се обърква допълнитлено и добавя трептящ ефект към ярките линии, които се появяват и изчезват за кратки интервали от време.

След като експериментират с най-различни вариации на своята илюзия, учените откриват, че хората възприемат ефекта по-интензивно в случаите, в които широчината и контраста на линиите се увеличат, тъй като това подчертава привидната яркост на пресечните точки. Добавянето на още полигони оказва същия ефект, тъй като това създава повече пресечни точки и съответно – повече трептящи лъчи.

Източник: IFLScience