Загадъчните подводни кръгове, забелязани край бреговете на Дания, не са дело на извънземни. Причината за тях е много по-произаична: отровни сулфиди по морското дъно. Първите снимки на на подводните кръгове се появиха през 2008 г. Тогава загадъчните образувания веднага бяха оприличени на прочутите „житни кръгове” с неизвестен произход, и никой не можеше да отговори какво представляват тези фигури, нито защо са се появили.

Някои от тях имат диаметър около 15 метра. Бомбени кратери от Втората световна война? През 2011 г. учени установиха, че самите кръговете се състоят от морска трева – местен вид водорасло, в което намират подслон малки риби и ракообразни. В края на миналата година, след изследване на кръговете, същият екип откри, че мистериозните форми са оформени от взаимодействието между морските треви и отровни сулфиди на морското дъно. По принцип морската трева расте в плътни кръгови участъци, разпространявайки се в посока отвътре навън.

Но, растейки се из плитчините, водораслите събират и заграждат голямо количество кал, която иначе се движи свободно по дъното. Когато тази кал, напоена с отровни сулфиди, се акумулира в голямо количество около растенията, тя започва да ги умъртвява, започвайки от най-старите и слаби треви в средата на кръга. Когато отровите опразнят центъра на кръговете, оставащите стръкове оформят пръстеновидни фигури. Така морското дъно се оказва набраздено от такива шарки, които ни заинтригуват и озадачават винаги, когато ги открием в природата.