Най-интересното предположение обаче е от 20. век и принадлежи на американската художничка и изкуствоведка д-р Лилиан Шварц. По нейни изчисления пропорциите на лицето на самия Леонардо напълно съответстват на тези на картината и следователно... той е нарисувал самия себе си. Сигурно би намерил за забавно да изпише лицето си в женски образ, па макар и само за да обърка простодушната публика.

А любовта към загадките и криптографията не била чужда на флорентинеца. През по-голямата част от живота си той води подробни дневници, в които записва идеите и откритията си в областта на естествените науки, анатомията, инженерството, архитектурата и философията, които са не по-малко значими от артистичното му наследство. Тези дневници обаче били списвани в огледален ръкопис, в който буквите са рисувани с лявата ръка така, както бихте видели обикновен текст, ако поставите пред него огледалце. Дали това е бил практически трик, който

да не позволи на чужди очи да надникват в тайните му, 

или израз на желанието на художника да избегне на всяка цена простото и очевидното, не е известно. Знае се обаче, че Леонардо е имал вкус към мистиката и езотериката и подробно е изследвал юдейското учение кабала, което опитва да обясни природата на Космоса и човека и тайните връзки между нещата. В него особено важно е значението на числата, буквите, формите и тайните формули и ритуали.

Дали това има нещо общо с кабала или не, но само преди два месеца италиански учени се натъкнаха на една от най-големите мистерии на „Мона Лиза”. Историята прилича на сценарий, изваден направо от въображението на Дан Браун. Един ден синьоре Луиджи Борджия – не потомък на изтъкнатия аристократичен род отровители от Валенсия, а обикновен член на Италианския национален комитет за културното наследство – влиза по своя работа в една антикварна книжарница. Докато прелиства книгите, случайно попада на том от 50-те години на 20. век, в който подробно се описват някакви мистериозни букви и знаци, скрити в очите на Мона Лиза. Заинтригуван, той купува книгата и веднага отива при колегите си изкуствоведи с невероятно предположение. Учените правят висококачествени увеличени изображения на картината и това, което изглежда като поредната псевдомистична спекулация, се оказва истина –

в зениците на Джокондата има букви и цифри!

„Символите не са видими с просто око, но ясно се забелязват през лупа”, обясни ръководителят на комитета Силвано Винчети. В зеницата на дясното око се разчитат буквите „LV”. Според учените това са инициалите на самия Леонардо да Винчи и няма никакво съмнение, че са изписани от неговата собствена ръка. В лявата зеница са буквите „СЕ” или „В”, които може да крият загадката за идентичността на Мона Лиза. Много изкуствоведи смятат, че съществото на картината е всъщност комбинация от две лица – мъжко и женско, това на Леонардо и това на непозната дама. Дали тя не е мистериозната C.Е.?

На моста в задната част на картината пък е изписано нещо по-малко разбираемо. На пръв поглед се вижда числото 72, но би могло да става въпрос и за буквата L, следвана от цифрата 2.