Представяме ви една интересна логическа загадка, която често се задава по време на интервюта за работа в Google.

Пред вас има 5 дупки в земята. В една от тях има лисица. Всяка нощ лисицата се мести в една от съседните дупки – или наляво, или надясно.

Всяка сутрин вие проверявате дупка по ваш избор.

Имате право да надниквате само в една на ден.

Каква стратегия ще приложите, за да хванете в края на краищата лисицата? Колкото по-малко дни ви отнеме, толкова по-добре.

Ще намерите решението на следващата страница.