На пръв поглед тази загадка изглежда невъзможна за разрешаване. Можем да я преборим обаче по пътя на логиката и да хванем лисицата за максимум 6 дни.

Най-лесно ще ни е да номерираме дупките (1, 2, 3, 4 и 5) и да ги разделим на 2 групи – четни и нечетни.

Източник: Shutterstock; адаптация: Obekti

Във всеки един ден лисицата може да бъде или в дупка с четно, или с нечетно число. Това означава, че ако в единия ден животинчето в дупка с четно число, на следващия ще е в дупка с нечетно, а на по-следващия – в четна дупка. Това ще ви помогне да хванете лисицата в края на краищата.

Пример:

Ден 1

Предполагаме, че на първия ден лисицата е в четна дупка. Това може да бъде или 2, или 4. Идвате на сутринта и проверявате дупка 2. Ако лисицата е там, супер. Ако не, значи е в 4.

Ден 2

На следващия ден лисицата е или в дупка 3, или в 5. Поглеждате в дупка 3. Ако е там, супер. Ако не е, значи е в 5.

Ден 3

На следващия ден лисицата може да бъде само в една дупка и това е 4 (дупка 6 просто няма).

Ако някаква причина лисицата не е в дупка 4, то тогава предположението ви, че на първата сутрин е била в четна, е било погрешно. Това означава, че в ден 1 тя е била в дупка 1, 3 или 5. На втория ден е отишла в четна дупка, а на третия – в нечетна.

Идва ден 4

Днес е ден 4, което означава, че сега е в четна дупка. Това вече не е предположение, а факт. Лисицата е или в дупка 2, или в 4. Сега остава да повторим цялата по-горна процедура и до ден 6 вече ще е хваната.

Нищо не е невъзможно, нали?