Представете си, че сте пленени от група свръхинтелигентни извънземни - с тази шеговита постановка започва това видео, което всъщност поставя съвсем реална задача и ни разкрива нейния отговор.

Вие и девет други души сте подредени в редица от най-високия към най-ниския, обърнати настрани така, че всеки да вижда пред себе си. Не може да се обръщате назад , да се въртите или излизате от редицата.

На главата на всеки човек е поставена бяла или черна шапка, но каква точно, не се знае. Неизвестен е и броят на черните и белите шапки.

Може ли да измислите някаква стратегия, която ще ви позволи да познаете какъв цвят носи всеки един човек, без да знаете колко общо са черните и белите шапки?

Отговорът е да, можете!

Ограничения и допълнителни пояснения: Познаването на шапките трябва да започне от най-високия човек в задната част на редицата и да върви постепенно към най-ниския. Не можете да казвате думи, различни от "черно" и "бяло", нито да сигнализирате интонационно по какъвто и да било начин. Ако най-малко девет души познят правилно цвета, печелите. Т.е. имате право на 1 грешен отговор.

Какво е решението? Вижте на следващата страница!