Ключът се крие в последния най-висок човек в редичката, който може да види всички шапки и да използва думите "черно" и "бяло", за да предаде някаква кодирана информация. Какво значение обаче може да бъде придадено на тези думи, така че всеки да може да го използва, за да отгатне цвета на шапката, която носи? Няма как това да бъде броят на черните и белите шапки, тъй като тук има повече от две възможности. Но това, което може да бъде изказано само с два варианта, са четните и нечетните номера. Ето защо решението е хората помежду си да се договорят, че този, който започне пръв (т.е. този най-отзад на редицата), трябва да каже например "черно", ако вижда нечетен брой черни шапки, или "бяло", ако вижда нечетен брой черни шапки.

Да речем, че първият човек вижда нечетен брой черни шапки и четен брой бели. Затова той казва "черно". Не успява да познае цвета на шапката си, но това е окей. Имате право на 1 грешен отговор. Човекът след него вижда 3 черни и 6 бели. Т.е. спокойно може да предположи, че шапката й е бяла. Следващият човек е с черна шапка. Той вижда две черни и достига до заключението, че неговата е черна и т.н.


Ключът се крие в последния най-висок човек в редичката, който може да види всички шапки (без своята) и да използва думите "черно" или "бяло", за да предаде някаква кодирана информация. Какво значение обаче може да бъде придадено на тези думи, така че всеки да може да го използва, за да отгатне цвета на шапката, която носи? Няма как това да бъде броят на черните и белите шапки, тъй като тук има повече от две възможности. Но това, което може да бъде изказано само с два варианта, са четните и нечетните номера. Ето защо решението е следното - хорат в групата трябва да се договорят, че този, който започне пръв, трябва да каже например "черно", ако вижда нечетен брой черни шапки, или "бяло", ако вижда четен брой черни шапки.

Ето как ще се развие една примерна ситуация. Най-високият човек вижда 3 черни и 6 бели. Затова той казва "черни", като по този начин съобщава на останалите, че става вижда нечетен брой черни. Дори и да не отгатне цвета на своята шапка, няма проблем. Имате право на 1 грешен отговор, помните ли? Идва ред на следващия човек. Той вижда пред себе си 3 черни шапки. Т.е. спокойно може да предположи, че на главата си носи бяла. Следващият човек е с черна шапка. Пред него има 2 бели. Следователно - неговата трябва да е черна и т.н.